La pneumònia atípica és una infecció lleu que afecta les vies respiratòries. Pot afectar a persones de qualsevol edat, però és més freqüent entre infants i adults joves.

FAQS

És una infecció lleu causada per alguns virus i bacteris, en especial pel mycoplasma pneumoniae.
Malgrat que les infeccions per mycoplasma es produeixen durant tot l’any, són més habituals a final d’estiu i a la tardor. La pneumònia atípica acostuma a presentar-se en casos aïllats, però també pot provocar brots, sobretot en escoles bressol.

Els símptomes de la pneumònia atípica són:

  • Febre
  • Tos
  • Bronquitis
  • Mal de coll
  • Mal de cap
  • Cansament

La pneumònia atípica es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries d’una persona infectada. És a dir, a través de la tos, els mocs i els esternuts.

El període de contagi pot durar una setmana.

El període d’incubació sol ser de 2 a 3 setmanes, però es pot estendre fins a 4.

Davant la sospita de pneumònia atípica, cal consultar amb el metge. El metge o metgessa diagnosticarà la malaltia i en prescriurà el tractament.

El diagnòstic s’estableix a partir dels símptomes i una radiografia del tòrax. També es pot demanar una anàlisi de sang per comprovar si hi ha hagut contacte amb el bacteri.

Si el metge o metgessa ho considera adequat, pot tractar la malaltia amb antibiòtics. Els pacients no solen necessitar assistència hospitalària.

Per reduir el risc de contagi i transmissió, és recomana:

  • Cobrir-se el nas i la boca amb la part superior de la màniga cada cop que tossim o esternudem.
  • Rentar-se sovint les mans.
Els pacients de pneumònia atípica han de quedar-se a casa fins que desapareguin els símptomes de la malaltia o hagin acabat el tractament indicat pel metge.
ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir