La febre tifoide i paratifoide són dues malalties infeccioses greuscomunes als països en desenvolupament.
Cal descartar aquestes malalties en persones que hagin viatjat a països on es pateixen i presentin un augment de febre gradual durant diversos dies.

FAQS

Són malalties infeccioses greus d’origen bacterià.
Els bacteris que les provoquen estan relacionats amb el que provoca la salmonel·losi.
El bacteri que causa la febre tifoide s’anomena Salmonel·la Typhi.
I els que causen la febre paratifoide, Salmonel·la Paratyphi A i B.

Els símptomes que presenten aquestes malalties són:

 • Aparició de febre contínua fins a 38-40°C
 • Mal de cap intens
 • Malestar general
 • Pèrdua de la gana i de pes
 • Fatiga
 • Dolor muscular (miàlgia)
 • Tos
 • Taques rosades a l’abdomen i el tòrax

En infants també són habituals:

 • Dolor abdominal
 • Diarrea o estrenyiment

Els símptomes acostumen a aparèixer entre 1 i 2 setmanes després de contraure la infecciói es poden manifestar de forma sobtada o gradual.

Per evitar complicacionsgreus,cal administrar tractament antibiòtic immediat.

En alguns casos, poden arribar a provocar la mort.

La febre tifoide i paratifoide es transmeten:

 • A través de la ingesta d’aigua i aliments contaminatsper la femta o orina de persones infectades.
 • Encara que la transmissió persona a persona és poc freqüent, s’ha documentat la transmissió de Salmonel·la Typhi durant les pràctiques sexuals.

Els animals domèstics no en són transmissors.

El període d’incubació d’aquestes malalties és de 6 a 30 dies.
El període de contagi s’allarga mentre el bacteri sigui a la femta,des de la primera setmana de la malaltia fins a la recuperació.
En la febre paratifoide aquest període és d’1 a 2 setmanes.
Algunes persones poden ser portadores del bacteri i transmetre’lmalgrat haver superat la malaltia.

Quan hagueu estat a una zona on aquestes malalties són comunesi hi presenteu símptomes compatibles.
Si és el cas, dirigiu-vos a una unitat de malalties tropicalsi salut internacional.

Les zones de risc de contagi són:

 • Sud d’Àsia: Índia, Pakistan i Bangladesh
 • Sud-est asiàtic
 • Àfrica
 • Amèrica del Sud
 • Carib
La millor manera de prevenir aquestes malalties és vacunar-se.
Si heu de viatjar a alguna de les zones amb risc d’infecció,dirigiu-vos a una unitat especialitzada en salut internacionalper sol·licitar la vacuna.

Hi ha dos tipus de vacuna: intramuscular i oral.
Totes dues proporcionen una immunitat del 50-80%.
Com que la protecció no és del 100%,les persones que viatgin a aquestes zones han de tenir precaucióa l’hora de consumir aliments i aigua.

Recomanem que:

 • Feu servir aigua embotellada per beurei fins i tot per rentar-vos les dents.
 • Consumiu només aliments cuinats mentre estiguin calents.
 • Renteu-vos les mans amb freqüència,sobretot després d’anar al lavabo
  i abans de manipular aliments.
 • Eviteu el gel, si no s’ha fet amb aigua embotellada.
 • No mengeu aliments crus, com fruita i verdura.
 • No compreu menjar a llocs de venda ambulant.
Si heu estat en contacte amb pacients d’aquestes malaltieso heu consumit algun aliment contaminat:

 • Contacteu amb una unitat de malalties tropicals i salut internacional.
 • Llenceu els aliments que puguin estar contaminats.
 • Extremeu les mesures d’higiene personal.

Els grups més vulnerables al contagi són:

 • Manipuladors d’aliments.
 • Treballadors i infants d’escoles bressol i escoles d’infantil.
 • Treballadors en contacte directe amb pacients de risci gent gran.

La vacunació dels familiars i del personal sanitarien contacte amb un pacient té un valor limitat.

El pacient de febre tifoide o paratifoide podrà reincorporar-sea la feina o l’escola quan se’n confirmi la recuperació.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir

Febre tifoide i febre paratifoide

Barcelona · 2016

9 Casos

Febre tifoide i febre paratifoide

Barcelona · 2016

Dona Home
66,7% 33,3%

2016

Informe

Descarregar

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona