La febre Q és una zoonosi, és a dir, una malaltia dels animals que es pot transmetre a les persones. Més de la meitat dels pacients de febre Q són asimptomàtics. Cal un diagnòstic de laboratori per confirmar-la.

FAQS

És una malaltia infecciosa d’origen bacterià.
La provoquen els bacteris gramnegatius de Coxiella Burnetti.
Tot i que el 60% dels casos són asimptomàtics,hi ha persones que manifesten símptomes durant un període de 2 a 4 dies.

Els símptomes són els següents:

 • Febre alta
 • Mal de cap
 • Malestar general
 • Fatiga
 • Calfreds
 • Dolor muscular (miàlgia)
 • Mal de gola
 • Tos
 • Sudoració
 • Nàusees
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Dolor abdominal i toràcic

En un 30-50% dels casos simptomàtics, la malaltia pot donar lloc a una pneumònia atípica amb febre i tos o una pneumònia amb hepatopatia.

En algun cas, la malaltia pot allargar-se fins a 6 mesosi pot restar latent fins a 20 anys des del moment de la infecció.

Com que els símptomes de la malaltia no són específics, es recomanen proves de laboratori per fer-ne el diagnòstic.

La febre Q es transmet sobretot per l’aire, quan s’inhala pols infectada per la femta, l’orina, la llet o els productes del part que contenen el bacteri.

Les persones també poden emmalaltir si consumeixen productes lactis no pasteuritzats que estiguin contaminats.

La transmissió de persona a persona és poc freqüent.
És probable que la immunitat adquirida després de patir aquesta malaltia sigui permanent.

Els bacteris que causen la malaltia són molt resistents a la calor i la dessecació.
Poden seguir en l’ambient i ser inhalats després de llargs períodes de temps.

Cal sospitar d’aquesta malaltia quan el pacient presenti febre persistent d’origen desconegut, sobretot si ha estat en contacte amb bestiar.

Si el pacient presenta els símptomes descrits, ha de consultar amb un professional de la salut perquè en faci una valoració.

Les persones més afectades per aquesta malaltia són:

 • Població rural en contacte amb bestiar.
 • Personal d’escorxadors.
 • Personal de laboratori.

Per prevenir aquesta malaltia, recomanem que:

 • Preneu mesures per detectar el bestiar infectat.
 • Elimineu de manera adequada les restes orgàniques dels parts o avortaments del bestiar.
 • Poseu en quarantena els animals importats.
 • Desinfecteu estables i materials.
 • Feu servir sendes de bestiar allunyades d’àrees poblades.
 • Restringiu l’accés d’animals que puguin estar infectats als estables.
 • Feu un tractament adequat de fems.

Davant d’un cas de febre Q, cal que consulteu amb un professional de la salut perquè us indiqui les mesures que heu de seguir.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir

Febre Q

Barcelona · 2016

3 Casos

2016

Informe

Descarregar

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona