La rubèola és una malaltia vírica lleu, tot i que pot tenir conseqüències greus en les dones embarassades. Es caracteritza per l’aparició d’una erupció rosada. Pot afectar a persones de qualsevol edat.

La nostra missió

  • Controlar l’evolució epidemiològica de la rubèola.
  • Controlar i fer seguiment dels brots que es produeixen a la comunitat.

FAQS

És una malaltia infecciosa lleu que també es coneix amb el nom de rosa, xarampió alemany, xarampió de tres dies i rosèola epidèmica.

A vegades, la rubèola no presenta símptomes i passa inadvertida. D’altres, l’erupció pot anar precedida per un període d’entre 1 i 5 dies amb símptomes de febre, mal de cap o conjuntivitis. L’erupció rosada sol durar 3 dies.

Altres símptomes són:

  • Rinitis
  • Inflamació dels ganglis del coll
  • Artràlgies
  • Artritis

La rubèola és perillosa per al fetus des de la concepció fins als 6 primers mesos d’embaràs. La síndrome de la rubèola congènita pot afectar els òrgans del fetus, provocar un part prematur o causar-ne la mort.

Les conseqüències més freqüents de la rubèola congènita són: sordesa, defectes cardíacs, anomalies neurològiques, defectes oculars i alteracions òssies, entre altres.

La rubèola es transmet per contacte directe o per l’aire amb les secrecions nasals o faríngies de la persona infectada. També es pot contagiar a través d’objectes contaminats amb aquestes secrecions.

El període de contagi s’estén des d’una setmana abans de l’aparició de l’erupció fins a 4 dies després.

El període d’incubació és d’uns 14 dies.

Davant la sospita de rubèola, cal consultar amb el metge de família. El metge o metgessa diagnosticarà la malaltia i en prescriurà el tractament.

La millor manera de prevenir la rubèola és vacunar-se contra el virus. Aquesta vacuna és segura i efectiva, i està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques. S’administra amb la del xarampió i la de la parotiditis (triple vírica) als 12 mesos i als 4 anys.

Davant un cas de rubèola a una llar d’infants, a l’escola o a un altre centre, cal avisar els serveis de salut pública corresponents.

El Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’encarregarà de portar a terme les actuacions de prevenció necessàries.

Els infants podran tornar a l’escola 7 dies després que aparegui l’erupció. És important no portar-los abans perquè la malaltia és molt contagiosa.

Protocol d’Actuació

Per a consultar el protocol d’actuació dirigir-se a Departament de Salut:

Publicacions

2011

Recerca

Results of the rubella elimination program in Catalonia (Spain)

Veure

2008

Recerca

Eliminating congenital rubella syndrome in Spain: does massive immigration have …

Veure
ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia

Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir

2016

Informe

Descarregar

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona