Les galteres són una malaltia vírica que provoca la inflamació de les glàndules paròtides. També es coneix amb el nom de parotiditis. Les galteres són més freqüents entre infants i adolescents, tot i que les pot patir qualsevol persona que no s’hagi vacunat.

La nostra missió

  • Controlar l’evolució epidemiològica de la parotiditis.
  • Controlar i fer seguiment dels brots de parotiditis que es produeixen a la comunitat.

FAQS

Una malaltia provocada pel virus de la parotiditis. Es caracteritza per la inflamació brusca d’una o més glàndules salivals i per l’aparició de febre moderada durant 3 o 4 dies. Generalment s’inflamen les glàndules paròtides, que estan situades per sota de l’orella, darrere de la mandíbula. La inflamació pot allargar-se entre 7 i 10 dies.

La malaltia acostuma a ser benigna i es cura sola, però pot presentar complicacions entre els adolescents. En els nois que han passat la pubertat pot provocar la inflamació dels testicles (orquitis). I en les noies, la inflamació dels ovaris (ooforitis).

Les galteres es poden transmetre per l’aire i a través de les secrecions nasals o faríngies de les persones infectades. És a dir, a través dels mocs, esternuts i tos.

El període de contagi pot començar 7 dies abans de la inflamació i acabar fins a 9 dies després.

El període d’incubació acostuma a durar entre 14 i 25 dies.

Davant la sospita de galteres, cal consultar amb el metge de família. El metge o metgessa diagnosticarà la malaltia i en prescriurà el tractament.

La millor manera de prevenir les galteres és vacunar-se contra el virus de la parotiditis. Aquesta vacuna està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques. S’administra amb la del xarampió i la de la rubèola (triple vírica) als 12 mesos i als 4 anys.

En tot cas, per evitar contraure o transmetre les galteres:

  • Tapa’t la boca i el nas quan esternudis o tossis. Fes-ho amb un mocador d’un sol ús i llença’l després. Si no tens mocador, esternuda o tus en la part superior de la màniga.
  • Renta’t les mans sovint amb aigua i sabó, i eixuga-te-les bé. Fes-ho, sobretot, després de tocar superfícies comunes. El rentat ha de durar entre 10 i 20 segons. Si no pots fer-ho, utilitza un preparat amb alcohol.
  • Ventila sovint els espais tancats obrint les finestres.
  • Evita el contacte directe amb persones malaltes i no comparteixis menjar ni objectes personals sense haver-los rentat.
  • No comparteixis objectes que hagin estat en contacte amb secrecions nasals o faríngies.

Davant d’un cas de galteres, cal posar-se en contacte amb els serveis de salut pública.

El pacient de galteres ha de deixar passar entre 5 i 9 dies des de l’aparició dels primers símptomes per poder reincorporar-se a la feina. Els infants infectats no han d’anar a l’escola.

Les Unitats de Vigilància Epidemiològica dels Serveis Territorials de Salut de Catalunya i el Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’encarregaran de portar a terme les actuacions de prevenció necessàries.

Protocol d’Actuació

Per a consultar el protocol d’actuació dirigir-se a Departament de Salut:

Publicacions

2019

Recerca

Mumps: MMR vaccination and genetic diversity of mumps virus …

Veure

2010

Recerca

Mumps vaccine effectiveness in highly immunized populations. Vaccine.

Veure

2009

Recerca

Mumps: a year of enhanced surveillance in Catalonia, Spain.

Veure
ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir

Parotiditis

Barcelona · 2021

29 Casos

Parotiditis segons sexe

Barcelona · 2021

Dona Home
55,2% 44,8%

2016

Informe

Descarregar

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona