AGÈNCIA DE SALUT PÙBLICA DE BARCELONA

Malalties transmissibles A-Z

 Aquest lloc web del servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) té com a objectiu recopilar i fer accessible informació general de les malalties transmissibles més comunes en el nostre entorn. També trobareu informació d’aquelles malalties que necessiten una vigilància més estreta per part dels serveis de salut pública (les denominades malalties de declaració obligatòria).

La informació es presenta format de preguntes freqüents i en un llenguatge planer. A més, hi trobareu altres recursos per a la ciutadania i per als professionals sanitaris com ara dades de la ciutat de Barcelona, enquestes epidemiològiques, protocols, recerca i publicacions.

Aquest lloc web està en permanent construcció, la informació s’amplia i actualitza a mesura que el contingut es revisa pels professionals de l’equip.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és responsable de la vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia a la ciutat de Barcelona. La vigilància epidemiològica es defineix com la recollida sistemàtica, anàlisi, interpretació i difusió de dades relatives a malalties transmissibles de rellevància sanitària amb la finalitat d’aconseguir-ne el control de manera ràpida i efectiva.

Actualment, realitzem tasques de vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria i dels brots epidèmics (Decret 203/2015, de 15 de setembre i la nova Ordre SLT/205/2019, de 19 de novembre,) organitzades en diferents sistemes de notificació: malalties de declaració urgent (p. ex. còlera, poliomielitis), malalties de declaració individualitzada (p. ex. tuberculosi, sífilis), malalties de declaració microbiològica (salmonel·losi, herpes zòster) i malalties amb sistemes especials de vigilància (p. ex. grip, malaltia de Creutzfeldt-Jakob).