Aquesta malaltia té una major rellevància a les zones tropicals encara que també es donen casos en països de climes temperats. És la zoonosi bacteriana més comuna a tot el món. La zoonosi és una malaltia animal que es transmet a les persones.

La nostra missió

 • Controlar l’evolució epidemiològica de la leptospirosi.
 • Controlar i fer seguiment dels casos i brots de leptospirosi que es produeixen a la comunitat.

FAQS

És una malaltia causada per bacteris que poden produir infeccions greus dels ronyons, el fetge, el cervell, els pulmons o el cor.

Els símptomes són variats, des dels propis d’una grip fins a una fallada de diversos òrgans:

 • Aparició sobtada de febre
 • Calfreds
 • Dolor muscular
 • Mal de cap
 • Conjuntivitis
 • Icterícia (coloració groguenca de la pell)
 • Erupció a la pell
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Dolor abdominal
 • Artritis

I en els casos més greus:

 • Miocarditis (inflamació del cor)
 • Fallada del fetge
 • Fallada respiratòria
 • Hemoptisis (expulsió de sang)
 • Meningitis
 • Hemorràgia de pell i mucoses

Els símptomes més distintius són:

 • Conjuntivitis
 • Sensibilitat als músculs de darrere les cames i zona lumbar

La confirmació de la malaltia s’ha de fer mitjançant tècniques de laboratori.

La leptospirosi es transmet per:

 • Contacte directe o indirecte amb l’orina d’animals infectats.
 • Manipulació de teixits d’animals infectats.
 • Consum d’aigua o menjar contaminat.

De manera ocasional podria ser per inhalació.

La transmissió entre persones és rara. Per això, aquesta malaltia s’associa a persones que treballen amb animals i els seus productes o que estan a l’aire lliure en zones humides.

El període d’incubació de la malaltia varia entre els 5 i els 14 dies després del contacte amb el bacteri, i fins a un màxim de 30 dies.

Els animals infectats porten el bacteri als ronyons i l’excreten per l’orina contaminant aigua i terra.

Si es té alguns dels símptomes descrits, cal consultar amb el metge o metgessa que en farà la valoració.

La leptospirosi es considera una malaltia professional.
Els treballadors més exposats al bacteri (veterinaris, treballadors d’escorxadors, granges, etc.) han de prendre les mesures d’higiene següents:

 • Portar botes, guants i davantals quan facin activitats de risc.
 • Rentar-se les mans.
 • Canviar-se la roba de treball.
 • No menjar, beure o fumar a les zones de treball.

Entre les mesures col·lectives destaquen:

 • Identificar les aigües i terres que puguin estar contaminades.
 • Controlar les plagues de rosegadors en cases i llocs de treball.
 • No nedar ni tocar aigua, fang i vegetació que pugui estar contaminada.

Només alguns països tenen la vacuna contra la leptospira.
La protecció de la vacuna és de curta durada i cal posar vàries dosis de record.

La immunització dels animals de granja i dels domèstics evita la malaltia, però no la infecció.

Cal notificar-ho als Serveis de Vigilància Epidemiològica, que valoraran quina ha pogut ser la font de la infecció per poder establir les mesures preventives necessàries.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir

Parotiditis

Barcelona · 2016

0 Casos

2016

Informe

Descarregar

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona