El virus de la mononucleosi es transmet a través de la saliva i per això es coneix com a malaltia del petó. Tot i que sol afectar els adolescents i els adults joves, es pot contraure a qualsevol edat.

FAQS

És una malaltia provocada principalment pel virus Epstein-Barr.

Els símptomes de la mononucleosi infecciosa són:

 • Cansament
 • Febre
 • Mal de coll
 • Mal de cap
 • Sudoració nocturna
 • Dolor generalitzat
 • Inflamació dels ganglis del coll i les aixelles
 • Engrandiment de la melsa
 • Inflamació del fetge
 • Erupció en la pell

Aquests símptomes solen aparèixer de forma lenta, entre 4 i 6 setmanes després que es produeixi la infecció.
No és habitual que es presentin alhora.

En els adolescents i els adults joves, el període més sever de la malaltia dura de 2 a 4 setmanes. En els infants, el símptomes solen ser lleus i breus. També hi ha casos d’infants asimptomàtics, que no tenen símptomes.

La mononucleosi infecciosa es transmet sobretot a través de la saliva. També a través de la sang i el contacte sexual.

El contagi es pot produir mentre el pacient tingui símptomes i durant uns mesos després que aquests desapareguin.

Davant la sospita de mononucleosi infecciosa, cal que consultis amb el metge o metgessa perquè en faci el diagnòstic i el seguiment.

Si pateixes febre més de dues setmanes seguides o notes dolor a la part esquerra de l’abdomen has de tornar a visitar-te.

No hi ha vacuna contra el virus de la mononucleosi infecciosa. Així doncs, per reduir el risc de contraure aquesta malaltia cal evitar el contacte amb les persones infectades. Es recomana no compartir menjar, begudes ni objectes personals mb els pacients, i no fer-los petons.

Com que aquesta malaltia no té cap tractament específic, les prescripcions mèdiques actuaran sobre els símptomes de febre, malestar o dolor. Durant la malaltia es recomana fer repòs i veure força aigua.

Perquè la melsa no resulti danyada, un cop superada la mononucleosi infecciosa cal evitar durant 3 o 4 setmanes:

 • Activitats físiques intenses
 • Càrrega excessiva de pes
 • Jocs bruscos i esports de contacte

El retorn a l’activitat habitual ha de ser gradual. Depèn de l’evolució de la malaltia i de la desaparició dels símptomes, que són diferents en cada cas.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir