El còlera és una malaltia infecciosa que afecta l’intestí. Es caracteritza per un inici sobtat de diarrees aigualides, nàusees i vòmits.

La nostra missió

 • Controlar l’evolució epidemiològica del còlera.
 • Controlar i fer seguiment dels brots de còlera que es produeixen a la comunitat.

FAQS

El còlera és una malaltia infecciosa de l’intestí, produïda pel bacteri Vibrió cholerae. Aquest bacteri viu en rius i aigües estancades i també es pot trobar en el marisc cru.

Tot i que a vegades la infecció no provoca símptomes, els més comuns són:

 • Diarrees aigualides
 • Nàusees
 • Vòmits

En casos greus, pot provocar:

 • Deshidratació
 • Acidosi (excés d’àcid en els líquids del cos)
 • Col·lapse circulatori
 • Insuficiència renal
  En aquests casos, si no s’hidrata ràpidament pot causar la mort.

El còlera es transmet pel consum d’aigua o aliments contaminats pel bacteri.

Les persones infectades excreten el bacteri per les femtes durant uns 15 dies. Tot i que en alguns casos pot durar mesos.

Els casos d’epidèmies de còlera solen estar relacionats amb la contaminació fecal de les aigües o dels aliments.

El període d’incubació d’aquesta malaltia és d’entre 2 i 3 dies.

Davant la sospita de còlera, cal consultar amb el metge o metgessa, que diagnosticarà la malaltia i en prescriurà el tractament.

El més important és rehidratar la persona malalta, via oral o per la vena.

En alguns casos també s’administraran antibiòtics.

La vacuna oral protegeix contra el còlera durant mesos.
Aquesta vacuna s’administra ales persones que viatgen a zones on el còlera és endèmic, d’acord amb les recomanacions del moment. A més de la vacuna, els viatgers també han de vigilar amb els aliments, l’aigua i la higiene personal.

Si hem estat en contacte amb un cas de còlera, hem de vigilar si tenim símptomes. Si comencem a tenir diarrees, cal contactar amb els professionals de salut del CAP.

La persona malalta podrà tornar a l’escola o a la feina 2 dies després que les femtes siguin completament normals. En alguns casos, el metge o metgessa demanarà dues mostres de femtes negatives.

Davant un cas de còlera s´investigarà la zona on se sospiti l´origen de la infecció i, si cal, la zona de residència de la persona infectada, per tal de descartar altres casos.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir

Còlera

Barcelona · 2021

0 Casos

2016

Informe

Descarregar

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona