La infecció del virus de la parainfluença humà (VPIH) suposa una infecció aguda de les vies respiratòries.
Tot i que ser més freqüent en infants, la poden patir totes les persones. Els pacients se solen recuperar de manera espontània, però també poden patir malalties més greus com pneumònia.

FAQS

La infecció respiratòria pel VPIH pot afectar:

 • Les vies respiratòries altes (per sobre de l’epiglotis) causant rinitis o faringitis aguda.
 • Les vies respiratòries baixes, causant laringitis, bronquiolitis i, fins i tot, pneumònia.

Els símptomes més característics són:

 • Tos
 • Febre
 • Taquipnea
 • Calfreds
 • Pèrdua de pes
 • Cefalea
 • Malestar general

Els lactants també poden patir irritació de l’estómac.

Un cop infectada la persona, triga entre 2 i 7 dies a desenvolupar els símptomes.

La infecció per VPIH es transmet per contacte directe entre persones o a través d’estris que han estat en contacte amb les secrecions d’una persona malalta.

Si es tenen els símptomes descrits, i són greus o no milloren, cal visitar el metge o metgessa perquè en faci la valoració.

Es pot reduir el risc de contraure o de contagiar el VPIH amb les mesures d’higiene següents:

 • Rentar-se sovint les mans amb aigua tèbia i sabó, sobretot després de mocar-se, tossir o esternudar.
  Si no es té aigua, es poden rentar amb desinfectant que contingui un mínim de 60% d’alcohol.
 • Per tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús. Si no es tenen mocadors, es pot cobrir amb la part interna del colze.
 • Evitar el contacte directe amb altres persones.
 • No compartir articles personals.

Es recomana no reprendre les activitats habituals fins passades 24 hores dels darrers símptomes.

Si s’ha estat en contacte amb una persona infectada del VPIH, cal extremar les mesures higièniques.

No hi ha cap vacuna contra la infecció del VPIH ni un tractament antiviral específic.

La majoria de les malalties causades pel VIPH són lleus i només es tracten els símptomes.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir