La Mycoplasma pneumoniae és un bacteri que produeix infeccions respiratòries lleus.

FAQS

És una infecció respiratòria, que afecta el nas, la gola i la tràquea.

La majoria de casos són lleus, i no necessiten tractament antibiòtic. En alguns casos, sobretot en adults, la infecció pot ser asimptomàtica.

Si la malaltia produeix símptomes, els més habituals són:

  • Traqueobronquitis, inflamació de la tràquea i els bronquis pulmonars
  • Faringitis
  • Conjuntivitis
  • Otitis

En casos greus pot produir pneumònia i altres símptomes neurològics, renals, gastrointestinals, cutanis o oculars.

La infecció per Mycoplasma Pneumoniae pot afectar a tothom, però és més freqüent en menors de 5 a 15 anys.
Els brots epidèmics es produeixen durant tot l’any, tot i que solen ser més habituals durant l’estiu i la tardor.

El període d’incubació és d’entre 4 i 23 dies.
La malaltia sol resoldre’s per si sola en uns dies. Excepte en els casos més greus, quan produeix pneumònia, que pot durar setmanes o mesos.

Es transmet entre persones, a través de les gotes que es desprenen al parlar, tossir o esternudar.

Si es tenen els símptomes descrits amb febre alta o falta d’aire, s’ha de contactar amb l’especialista perquè en faci la valoració. També s’hi ha de contactar si la persona pateix alguna malaltia pulmonar o immunosupressora, és a dir, que inhibeix la resposta del sistema immunitari.

No hi ha cap vacuna per prevenir aquesta malaltia.
És important seguir les següents recomanacions per evitar-ne la transmissió:

  • Rentar-se les mans sovint, amb aigua tèbia i sabó, sobretot després de mocar-se o esternudar.
  • Utilitzar mocadors d’un sol ús.
  • En esternudar, tapar-se el nas amb la part interna del colze en comptes de les mans.
  • Evitar el contacte estret amb altres persones mentre es tinguin els símptomes.
  • Mantenir els estris personals nets.

Si s’ha estat en contacte amb una persona malalta, cal extremar les mesures d’higiene. Si es tenen símptomes cal consultar amb un professional de salut.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Epidemiologia
Es pot contactar amb l’ASPB, trucant al telèfon 93 238 45 57 o enviant un correu electrònic a: mdo@aspb.cat

Compartir

Imprimir