AVÍS: A data de 30 de maig de 2020 hi ha hagut un canvi en la informació utilitzada en aquest web, per tal que les dades provinguin de la mateixa font validada i ajustada pel Departament de Salut. Aquest canvi implica l’actualització de tota la sèrie i, per tant, alguns canvis respecte les dades mostrades amb anterioritat a aquesta data.

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

Què és #COVID19aldiaBCN?
És una web que mostra dades actualitzades diàriament de l’impacte de la COVID-19 a la població de Barcelona, elaborada per l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Permet fer un seguiment de l’evolució de les persones amb diagnostic de COVID-19 confirmat, segons grups d’edat en homes i dones, així com la distribució en els districtes, barris i zones més petites com les seccions censals, i en relació a la situació socioeconòmica de l’àrea. També es mostra l’excés de defuncions a la ciutat.

Què aportarà #COVID19aldiaBCN?
Aquesta informació permet la vigilància de l’epidèmia a la ciutat de Barcelona, i detecta les necessitats en el territori, per així prioritzar zones concretes d’actuació a l’hora de posar en marxa programes i intervencions específiques des de salut pública i d’altres àrees com la social o econòmica.

Què s’analitza a #COVID19aldiaBCN?
La informació utilitzada s’extreu de diverses fonts:

  • Els casos confirmats provenen de les dades del Registre COVID-19 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La informació correspon a la selecció de la població resident a la ciutat, a diferència de les dades publicades pel Departament de Salut de la “Regió Sanitària Barcelona Ciutat” que inclouen residents a Montcada i Reixac i Sant Adrià del Besós. Es mostra la informació de les persones amb diagnòstic confirmat (amb prova PCR o test d’antigens positiu), a diferència del Departament de Salut que mostra els casos diagnosticats amb prova positiva o PCR probable i els positius segons criteri epidemiològic.
  • Els casos d’atenció primària provenen del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, i inclou els casos confirmats.
  • La mortalitat prové del registre de defuncions de persones residents a Barcelona obtingudes de les funeràries de la ciutat (Mémora i Áltima) i que gestiona l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per a la vigilància epidemiològica.
  • Les dades del nivell socioeconòmic de les seccions censals s’obtenen de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i de la publicació del ‘Grupo de Determinantes Sociales de la Salud, iniciativa contexto’, de la Sociedad Española de Epidemiología.
VISUALITZAR LES DADES

AVÍS: A data de 30 de maig de 2020 hi ha hagut un canvi en la informació utilitzada en aquest web, per tal que les dades provinguin de la mateixa font validada i ajustada pel Departament de Salut. Aquest canvi implica l’actualització de tota la sèrie i, per tant, alguns canvis respecte les dades mostrades amb anterioritat a aquesta data.

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

Què és #COVID19aldiaBCN?
És un web que mostra dades actualitzades diàriament de l’impacte de la COVID-19 a la població resident a la ciutat de Barcelona, elaborada per l’Agencia de Salut Pública de Barcelona. Permet fer un seguiment de l’evolució de les persones diagnosticades de COVID-19 amb PCR positiu i també de casos possibles de malaltia diagnosticades per l’atenció primària. Es mostra també el nombre de reproducció la distribució en els barris i zones més petites com les seccions censals, i en relació a la situació socioeconòmica de l’àrea. També es mostra l’excés de defuncions. Les dades es mostren per grups d’edat i sexe.

Què aportarà #COVID19aldiaBCN?
Aquesta informació permet la vigilància de l’epidèmia a la ciutat de Barcelona, i detecta les necessitats en el territori, per així prioritzar zones concretes d’actuació a l’hora de posar en marxa programes i intervencions específiques des de salut pública i d’altres àrees com la social o econòmica.

Què s’analitza a #COVID19aldiaBCN?
La informació utilitzada s’extreu de diverses fonts:

  • Els casos confirmats provenen de les dades del Registre COVID-19 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La informació correspon a la selecció de la població resident a la ciutat, a diferència de les dades publicades pel Departament de Salut de la “Regió sanitària ciutat de Barcelona” que inclouen residents a Montcada i Reixac i Sant Adrià del Besós. Es mostra la informació de les persones amb diagnòstic confirmat per laboratori (amb prova PCR positiva), a diferència del Departament de Salut que mostra els casos diagnosticats amb PCR positiva o probable i els positius segons criteri epidemiològic.
  • Els casos d’atenció primària provenen del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (que utilitza informació provinent de l’eCAP) de l’Institut Català de la Salut, que inclou els casos confirmats i els casos “possibles” per simptomatologia.
  • La mortalitat prové del registre de defuncions de persones residents a Barcelona obtingudes de les funeràries de la ciutat (Mémora i Áltima) i que gestiona l’Agència de Salut Pública de Barcelona per a la vigilància epidemiològica.
  • Les dades del nivell socioeconòmic de les seccions censals s’obtenen de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i de la publicació del ‘Grupo de Determinantes Sociales de la Salud, iniciativa contexto’, de la Sociedad Española de Epidemiología.
VISUALITZAR LES DADES