Sarna: enllaços a  material de suport per professionals sanitaris i població afectada, elaborat per distintes entitats

Entitat Informació general Recursos professionals Recursos pacients Tipus materials
Servei d’Epidemiologia
SEPID. ASPB
FAQs escabiosi
Infografia
Mesures ambientals
Aplicació tractament
Grup dermatologia
CAMFIC – COCOOPSI
Tríptics maneig casos per professionals i tríptics per pacients en diferents idiomes
Generalitat de Catalunya
CANAL SALUT
Informació general
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia Tríptics maneig casos per professionals, tríptics per pacients en diferents idiomes i CHECKLIST
Center for Disease Control and Prevention
CDC
Informació general