Perquè puguis treballar de forma segura amb els aliments, és necessari que disposis d’unes instal·lacions i equipaments que et permetin treballar de forma organitzada i higiènica.
Per això és molt important una bona planificació de l’activitat que vols realitzar en el teu negoci i valorar des d’un principi quines són les instal·lacions i equipaments que necessites per fer-ho de forma segura.

Les instal·lacions i equipaments necessaris estan condicionats per l’activitat que vols realitzar. És molt diferent un bar o restaurant que una botiga, i dins d’aquests sectors les necessitats també varien segons el tipus de negoci: carnisseries, peixateries, queviures, fruiteries, fleques o restaurants…

Els tipus d’aliments amb què treballaràs, així com les manipulacions i elaboracions que vulguis realitzar, també condicionen les teves instal·lacions i equipaments.

El volum de producció o activitat és un altre dels factors bàsics a tenir en compte quan vols planificar les instal·lacions i equipaments del teu negoci.

ASPB Ícono Seguretat Alimentària
Seguretat alimentària

Compartir

Imprimir

Disseny higiènic

En base a la valoració de les teves necessitats podràs planificar i dissenyar les instal·lacions i els equipaments més adients per al teu negoci. En concret, et donem algunes regles bàsiques respecte al disseny del teu establiment:

 • Has de disposar d’espais suficients per realitzar de forma higiènica les diferents operacions de treball.
  Depenent del tipus d’activitat que vulguis realitzar, bar-restaurant, comerç de venda d’aliments (carnisseres, peixateries, queviures…), etc., caldrà que el disseny del teu local inclogui els espais necessaris.
  Per exemple, si es tracta d’un restaurant, cal pensar en la necessitat d’espais per les diferents etapes del procés: la recepció, l’emmagatzematge, la preparació d’ingredients, la cocció, l’acabat dels menjars…. També necessitaràs comptar amb els espais necessaris per a vestuaris i serveis higiènics.
  Un altre exemple són els establiments elaboradors de preparats de carn (cansaladeries), on és necessari disposar d’un obrador.
 • Algunes zones on es realitzin operacions de més risc, com manipulacions i processos d’elaboració, han d’estar diferenciades i separades dels espais per als clients, dels magatzems i d’altres espais on es puguin contaminar els aliments. També s’ha de mantenir una separació suficient entre zones brutes i netes.
  Els locals o espais de treball han d’estar ben distribuïts per evitar retrocessos i encreuaments en el circuit que segueixen els aliments. Cal seguir el que s’anomena «principi de marxa endavant», A més del circuit que segueixen els aliments, has de tenir en compte el d’estris, persones i deixalles.
  Per exemple, en el cas d’establiments de restauració (Bar-restaurants), com a norma general, el més correcte és que les zones de recepció i emmagatzematge se situïn abans que les zones de preparació. Posteriorment el producte passarà a les zones d’elaboració i al final, a la zona d’emplatat i servei.
 • Utilitza materials higiènics, que no siguin absorbents i es puguin netejar i desinfectar fàcilment. No utilitzis materials que puguin transmetre substàncies i elements que puguin afectar a la seguretat dels aliments.
 • El disseny i col·locació de les instal·lacions i equipaments han de facilitar les operacions de neteja i desinfecció. És important que la majoria dels teus equipaments es puguin moure per poder netejar o que no hi hagi espais morts o racons als quals no es pugui accedir.
 • Assegura’t que tens suficient capacitat d’emmagatzematge frigorífic pel volum i activitat alimentària que vols realitzar. Has de tenir en compte tan els equipaments de manteniment en refrigeració com en congelació.

Si el teu local comunica internament amb un habitatge, ha d’estar totalment separat. Recorda que aquest no es pot utilitzar per a les activitats alimentàries del teu negoci. Igualment, les dependències o espais d’un establiment alimentari no es poden utilitzar com a habitatge.

Si vols dedicar un espai com a menjador del personal, cal que estigui totalment separat dels espais utilitzats per a l’activitat alimentària.

Salmonel·losi

Barcelona · 2016

137 Casos

Salmonel·losi segons sexe

Barcelona · 2016

Dona Home
43,1% 56,9%

Salmonel·losi segons país de naixement

Barcelona · 2016

Espanya Altres UE
51,1% 1,4%
Resta No costa
9,8% 37,2%

Subministrament d’aigua potable

En base a la valoració de les teves necessitats podràs planificar i dissenyar les instal·lacions i els equipaments més adients per al teu negoci. En concret, et donem algunes regles bàsiques respecte al disseny del teu establiment:

 • Has de disposar d’espais suficients per realitzar de forma higiènica les diferents operacions de treball.
  Depenent del tipus d’activitat que vulguis realitzar, bar-restaurant, comerç de venda d’aliments (carnisseres, peixateries, queviures…), etc., caldrà que el disseny del teu local inclogui els espais necessaris.
  Per exemple, si es tracta d’un restaurant, cal pensar en la necessitat d’espais per les diferents etapes del procés: la recepció, l’emmagatzematge, la preparació d’ingredients, la cocció, l’acabat dels menjars…. També necessitaràs comptar amb els espais necessaris per a vestuaris i serveis higiènics.
  Un altre exemple són els establiments elaboradors de preparats de carn (cansaladeries), on és necessari disposar d’un obrador.
 • Algunes zones on es realitzin operacions de més risc, com manipulacions i processos d’elaboració, han d’estar diferenciades i separades dels espais per als clients, dels magatzems i d’altres espais on es puguin contaminar els aliments. També s’ha de mantenir una separació suficient entre zones brutes i netes.
  Els locals o espais de treball han d’estar ben distribuïts per evitar retrocessos i encreuaments en el circuit que segueixen els aliments. Cal seguir el que s’anomena «principi de marxa endavant», A més del circuit que segueixen els aliments, has de tenir en compte el d’estris, persones i deixalles.
  Per exemple, en el cas d’establiments de restauració (Bar-restaurants), com a norma general, el més correcte és que les zones de recepció i emmagatzematge se situïn abans que les zones de preparació. Posteriorment el producte passarà a les zones d’elaboració i al final, a la zona d’emplatat i servei.
 • Utilitza materials higiènics, que no siguin absorbents i es puguin netejar i desinfectar fàcilment. No utilitzis materials que puguin transmetre substàncies i elements que puguin afectar a la seguretat dels aliments.
 • El disseny i col·locació de les instal·lacions i equipaments han de facilitar les operacions de neteja i desinfecció. És important que la majoria dels teus equipaments es puguin moure per poder netejar o que no hi hagi espais morts o racons als quals no es pugui accedir.
 • Assegura’t que tens suficient capacitat d’emmagatzematge frigorífic pel volum i activitat alimentària que vols realitzar. Has de tenir en compte tan els equipaments de manteniment en refrigeració com en congelació.

Si el teu local comunica internament amb un habitatge, ha d’estar totalment separat. Recorda que aquest no es pot utilitzar per a les activitats alimentàries del teu negoci. Igualment, les dependències o espais d’un establiment alimentari no es poden utilitzar com a habitatge.

Si vols dedicar un espai com a menjador del personal, cal que estigui totalment separat dels espais utilitzats per a l’activitat alimentària.

Salmonel·losi

Barcelona · 2016

137 Casos

Salmonel·losi segons sexe

Barcelona · 2016

Dona Home
43,1% 56,9%

Salmonel·losi segons país de naixement

Barcelona · 2016

Espanya Altres UE
51,1% 1,4%
Resta No costa
9,8% 37,2%